Jag är ibland rädd när jag tittar på vad som händer runt.